Obsługa prawna, finansowa i księgowa

Obsługa finansowa, księgowa i prawna to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Przykładamy największą wagę do uczciwej i przejrzystej dbałości o pieniądze naszych klientów. Każdy mieszkaniec musi mieć możliwość sprawdzenia w sposób jasny i klarowny na co przeznaczane są jego pieniądze.

Obsługa finansowo-księgowa to m. in.:
– prowadzenie dokumentacji księgowej
– ewidencja kosztów zarządzania nieruchomością
– rozliczenia poszczególnych lokali w zakresie opłat za użytkowanie i media
– dbałość o terminowe opłacanie podatków czy innych zobowiązań takich jak np. kredyty
– prowadzenie sprawozdawczości finansowej
– roczne sprawozdania finansowe
– kartoteki on-line
– pomoc w uzyskaniu środków finansowych dotacji, kredytów

Nasi radcy prawni i obsługujący nas adwokaci doradzają a w razie potrzeby występują na drogę prawną w celu ochrony praw i roszczeń w stosunku do osób, firm lub instytucji, które nie wywiązują się z zobowiązań wobec właścicieli nieruchomości czy wspólnot mieszkaniowych w zakresie najmu lokali, prac remontowych lub usług w ramach podpisanych umów.

Obsługa prawna to m. in.:
– windykacja należności wobec osób lub firm zalegających z zobowiązaniami wobec właścicieli nieruchomości
– dbałość o zgodne z prawem i korzystne dla naszych klientów umowy
– analiza pod kątem zgodności z prawem RP i przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
– reprezentowanie przed sądami i organami administracji państwowej