Inwestorstwo zastępcze

Prace remontowe oraz modernizacyjne budynków wymagają od inwestora dużej wiedzy technicznej i zaangażowania w nadzór nad realizacją by zlecone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. To bardzo trudne zadanie zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia?????????????????? w modernizacjach nieruchomości oraz wykształcenia kierunkowego. Pomagamy inwestorom bezpośrednim w tym trudnym procesie i przejmujemy ich obowiązki. Ofertę kierujemy głównie do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Posiadamy doświadczenie i pomagamy w przeprowadzeniu inwestycji budowlanej począwszy od etapu planowania zakresu inwestycji i pozyskania finansowania poprzez pomoc w wyborze wykonawcy i nadzorze nad wykonywanymi pracami a kończąc na rozliczeniu wykonawcy i dopełnieniu formalności w urzędach, które muszą być poinformowane o przeprowadzeniu zmian w nieruchomości.

 

Czym się zajmiemy?

– Planowanie zakresu inwestycji z uwzględnieniem możliwości finansowych inwestora
– Pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji (dotacje, kredyty)
– Nadzór nad dokumentacją projektową
– Uzyskanie wymaganych zezwoleń do przeprowadzenia inwestycji (np. od Konserwatora Zabytków jeśli nieruchomość jest objęta jego opieką)
– Przy współudziale inwestora bezpośredniego poszukiwanie i wybór wykonawcy robót, negocjowanie warunków umowy, przygotowanie umów
– Ewidencja kosztów inwestycyjnych
– Nadzór nad wykonywanymi robotami przeprowadzany przez doświadczonego inspektora
– Odbiory częściowe i końcowe z uwzględnieniem wywiązania się z umów, czasu realizacji i potrąceń przewidzianych umowami
– Sporządzenie i złożenie dokumentacji w Wydziale Architektury i PINB